upcoming birthdays

Upcoming Birthday !

Suraj Bargaje

29-05-1999

Krushna

29-05-1990

Swami Gite

29-05-1986

Mundhe Atul

29-05-1997

Avinash Nagargoje

30-05-2002

Sachin Huse

30-05-1992

Lalit Palve

30-05-1992

ARJUN LAHANE

31-05-2000

Shashwat patil

31-05-1997

Tushar khedkar

31-05-1987

Suraj Late

31-05-1995

Adi Dahifale

31-05-1997

SANTOSH KENDRE

31-05-1991

Suraj Kayande

31-05-1995

Rahul Dhakane

01-06-1997

Pravin Avhad

01-06-1980

Vijay Wagh

01-06-1987

Sambhaji Palwe

01-06-1985

pratap tadge

01-06-1992

Dilip Kekan

01-06-1967

Manohar Sanap

01-06-1974

SUBHASH PAKHARE

01-06-1973

Dnyandev Hodshil

01-06-1977

Anil Wagh

01-06-1974

Asaram Gite

01-06-1989

SUNIL TAPARE

01-06-1989

Sitaram Karad

01-06-1988

Dnyandev Ghuge

01-06-1959

SATISH SANAP

01-06-1978

HIMMAT SANGALE

01-06-1983

Dnyandev Ghuge

01-06-1959

Sarjerao Bangar

01-06-1968

Nitin Dhas

01-06-1989

balu Gite

01-06-1968

Pravin Dapkar

01-06-1987

SANTOSH DAUND

01-06-1981

Kailas Ghuge

01-06-1992

Jayram Sanap

01-06-1992

ANKUSH WANVE

01-06-1975

Sachin Khedkar

01-06-1987

Devidas Garje

01-06-1982

Daulat Kekan

01-06-1982

Subhash Gite

01-06-1965

Sanjay Ghuge

01-06-1982

Ravikiran Patil

01-06-1994

Pandurang Garje

01-06-1999

yashwant dongre

01-06-1982

Lahanu Gite

01-06-1975

vitthal maind

01-06-1993

Ramesh Avhad

01-06-1994

Ramrao Bikkad

01-06-1974

Rajaram Avhad

01-06-1969

Bhagwat Phad

01-06-1993

Raju Dhakne

01-06-1970

Suraj Gitte

01-06-1997

MARUTI CHAKOR

01-06-1973

Sachin Katkade

01-06-1990

Balasaheb Sanap

01-06-1968

Shesharav Bade

01-06-1971

PANDURANG UGALE

01-06-1967

Hanumant Patil

01-06-1968

Bappa Khandare

02-06-1996

Rajesh Munde

02-06-1985

Ganesh Khedkar

02-06-1989

Vasant Wagh

02-06-1978

Atul Pimple

02-06-1989

Amit sanap

02-06-1995

Satish Munde

02-06-1995

pradip thorave

02-06-1983

Walmik WAGH

02-06-1970

Vushnu Chate

02-06-2000

Pravin Misal

02-06-1995

DATTATRAY KUTE

02-06-1976

Shubham Dahiphale

02-06-1994

पवन फड

02-06-1991

ASHOK SARUK

02-06-1984

Ramchandr Nakade

02-06-2001

Balasaheb Garje

02-06-1976